Wednesday, 1 September 2010

Tirukkural: Innehåll
Sydindisk levnadsvisdom, statskunskap och kärlek1330 epigram av tamilskalden Tiruvalluvar


TIRUKKURAL

Sydindisk levnadsvisdom, statskunskap och
rlekskonst sammanfattad i 1330 epigram
av tamilskalden Tiruvalluvar
(omkr. 300-talet e.Kr.)

I svensk tolkning av
Yngve Frykholm


~ FORUM ~
1971
~ Innehåll ~

DIVISION (A) OM DYGDENS NATUR (Arattuppäl)

Kap. 001 - 010
1. Lovsång till Gud
2. Regnets härlighet
3. Asketers berömmelse
4. Dygdens förhärligande
5. Familjelivet
6. lsignelsen att äga en maka
7. Att begåvas med söner
8. Att äga kärlek
9. Att visa gästfrihet
10. Att yttra vänliga ord


Kap. 011 - 020
11. Att igenkänna goda gärningar
12. Opartiskhet
13. Självbehärskning
14. Gott uppträdande
15. Att icke åtrå sin nästas hustru
16. Tålamod
17. Frihet från avund
18. Att icke åstunda andras egendom
19. Att icke förtala sin nästa
20. Att icke tala tomma ord


Kap. 021 - 030
21. Att avsky det onda
22. Gott omdöme
23. Givmildhet
24. Berömmelse
25. Godhet
26. Att vägra äta kött
27. Askes
28. Hyckleri
29. Frihet från bedrägeri
30. Sannfärdighet


Kap. 031 - 038
31. Självbehärskning
32. Att icke göra något ont
33. Att icke döda
34. rgänglighet
35. Frihet fn begär
36. Att igennna sanningen
37. Att förkväva begäret
38. Ödet


DIVISION (B) OM TINGENS NATUR (Porutpäl)
Kap. 039 - 050
39. En konungs storhet
40. Om lärdomen
41. Obildning
42. Att lyssna och lära
43. Kunskap
44. Att skaffa bort synder
45. Att söka de storas stöd
46. Att undfly dåligt sällskap
47. Att handla med klok ….
48. Att beräkna sin styrka
49. Att gripa tillllet
50. Att välja rätt plats
Kap. 051 - 060
51. Att utlja rätta …….
52. Att utvälja och anställa …
53.  Att omhulda sina släktingar
54. Att icke vara glömsk
55. En god styrelse
56. Tyranni
57. Att icke öva terror
58. lvilja
59. Att nyttja spioner
60. Energisk framåtanda


Kap. 061 - 070
61. Att avhålla sig från …..
62. Uthållig möda
63. Att icke nedslås av motgången
64. Att vara minister
65. Att ha ordet i sin makt
66. Rätt handland
67. Handlingskraft
68. Rätt handlingsmönster
69. Ambassadören
70. Att umgås med konungen

Kap. 071 - 080
71. Intuition
72. Rätt metod i rådsförsamlingen
73. Oräddhet inför rådsförsamlingen
74. Riket
75. Befästningsverken
76. Att vinna rikedom
77. Krigsmaktens ära
78. Tapperhet i fält
79. Vänskapen
80. Att pröva rätt vänskap


Kap. 081 - 090
81. Varaktig förtrolighet
82. Dåliga vänners vänskap
83. Falsk vänskap
84. Dårskap
85. Dumhet
86. Hat
87. Fiendskapens art
88. Att förstå fiendskapens …
89. Inre fiender
90. Att icke smäda de mäktiga


Kap. 091 - 100
91. Toffelhjältar
92. Prostituerade
93. Dryckenskapens
94. Hasardspel
95. Läkekonsten
96. Förnäm börd
97. Heder
98. Storhet
99. Helgjutenhet
100. Att äga förfining


Kap. 101 - 108
101. Värdelös rikedom
102. Blygselkänsla
103. Att befrämja familjens intressen
104. Åkerbruk
105. Fattigdom
106. Tiggeri
107. Avsmak för tiggeri
108. De föraktliga


DIVISION (C) OM KÄRLEKSLIVET (Kämattuppäl)
Kap. 109 - 120
109. Kärlekslängtans vånda
110. Kärlekens teckenspråk
111. Kärleksfören …… lycka
112. Skönhetens lov
113. rleksnjutningens ljuvlighet
114. Att låta blygseln fara
115. När ryktet går
116. Skilsmässans outhärdlighet
117. Saknadens sorgsna klagan
118. När ögonen blir skumma …
119. Tnadens bleka hy
120. Övermått av ensamhet
Kap. 121 - 133
121. Klagan vid minnet av ….
122. Den älskandes drömmar
123. Klagan när aftonen
124. När skönheten vissnar
125. Monolog med hjärtat
126. När hämningarna försvinner
127. Ömsesidig längtan
128. Att tyda kärlekens
129. Med hettande begär
130. Självrebråelser
131. Tjurandet som kärlekskonst
132. Kärlekshatets finesser
133. Låtsaslekens njutningNo comments:

Post a Comment